Vi hjälper våra kunder att nå framgång

Säljpartner Häll & Co är ett säljbolag med fokus på Restaurang och Storköksmarknaden. Vi som arbetar på Säljpartner har lång och väldokumenterad erfarenhet från branschen. Vi vet vilka kvalitetskrav som gästerna ställer och vi vet vad som krävs för att en produkt ska nå framgång på marknaden. Vår rikstäckande säljkår gör mer än 6000 säljbesök varje år. Vi är den säljande länken som hjälper våra kunder och uppdragsgivare att nå framgång.

Affärsidé

Vi ska vara den effektivaste säljorganisationen på Restaurang och Storköksmarknaden med ett begränsat antal uppdragsgivare som kompletterar varandra. Vi ska vara en stark samarbetspartner och inspirationskälla till våra kunder.

Vill du samarbeta?

– Välkommen till oss om du söker en pålitlig och kvalitetsmedveten samarbetspartner, oavsett om du är inköpare eller uppdragsgivare”.

Rickard Häll, VD

Kunskap och förståelse

Vår djupa kunskap om Restaurang och Storköksmarknaden marknaden du är verksam inom, grundar sig på att många av oss på Säljpartner Häll & Co har mer än 30 års erfarenhet från branschen. Kunskap och förståelse för dina villkor och dina behov är viktigt för att vi ska kunna erbjuda rätt produkt till rätt pris och vara den starka länken mellan matproducenterna och din inköpslista. Vi ska också vara inspiratören som på olika sätt ger dig stöd för att utveckla din verksamhet och generera merförsäljning. Säljpartner Häll & Co har funnits sedan 2006 och med vår platta organisation tar vi snabba beslut samtidigt som vi är lyhörda för marknadens trender.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Redan innan vi startade bestämde vi oss för att bara marknadsföra prisvärda och högkvalitativa produkter som möter den moderna konsumentens krav på bland annat smakupplevelse och näringsinnehåll. Miljöarbete, närproducerat, hållbara bestånd och effektivare logistik är också en självklar och viktig del i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Vi har även tät kontakt med miljö- och ekologiska föreningar för att hålla oss à jour.

Vår ambition är att medverka till utvecklingen av din verksamhet genom att:

  • erbjuda ett sortiment som håller en genomgående hög kvalitet.
  • ha en kunnig och professionell säljkår med samlad lång erfarenhet från din värld.
  • förse dig med tips och idéer på måltidslösningar.
  • hänga med i trender och svängningar inom gastronomi och storköksvärlden.

 

Miljöpolicy

Det vi säljer påverkar miljön genom produktionen, transporter, emballage och avfall. Vi följer gällande lagstiftning samt övriga myndighetskrav som vår verksamhet berörs av. Vi vill minimera den negativa effekt vår verksamhet kan ha på miljön och därmed bidra till en hållbar utveckling.
Detta ska vi uppnå genom att:

  • Kontinuerligt utbilda personalen i miljöfrågor
  • Arbeta för miljöanpassad logistik
  • Utöka ekologiska sortimentet
  • Ställa miljökrav på våra leverantörer och huvudmän
  • Källsortera vårt avfall
  • Kommunicera vårt miljöarbete