Vi har inte allt men det vi har behöver du, för du vill ha det bästa!

Om oss - din samarbetspartner

Affärsidé
Vi ska vara den effektivaste säljorganisationen på Restaurang och Storköksmarknaden med ett begränsat antal uppdragsgivare som kompletterar varandra. Vi ska vara en stark samarbetspartner och inspirationskälla till våra kunder.
Vi hjälper våra kunder att nå framgång
Säljpartner Häll & Co är ett säljbolag med fokus på Restaurang och Storköksmarknaden. Vi som arbetar på Säljpartner har lång och väldokumenterad erfarenhet från branschen. Vi vet vilka kvalitetskrav som gästerna ställer och vi vet vad som krävs för att en produkt ska nå framgång på marknaden. Vår rikstäckande säljkår gör mer än 6000 säljbesök varje år. Vi är den säljande länken som hjälper våra kunder och uppdragsgivare att nå framgång.
Kunskap och förståelse
Vår djupa kunskap om Restaurang och Storköksmarknaden marknaden du är verksam inom, grundar sig på att många av oss på Säljpartner Häll & Co har mer än 30 års erfarenhet från branschen. Kunskap och förståelse för dina villkor och dina behov är viktigt för att vi ska kunna erbjuda rätt produkt till rätt pris och vara den starka länken mellan matproducenterna och din inköpslista. Vi ska också vara inspiratören som på olika sätt ger dig stöd för att utveckla din verksamhet och generera merförsäljning. Säljpartner Häll & Co har funnits sedan 2006 och med vår platta organisation tar vi snabba beslut samtidigt som vi är lyhörda för marknadens trender.
Kunskap och förståelse
Vår djupa kunskap om Restaurang och Storköksmarknaden marknaden du är verksam inom, grundar sig på att många av oss på Säljpartner Häll & Co har mer än 30 års erfarenhet från branschen. Kunskap och förståelse för dina villkor och dina behov är viktigt för att vi ska kunna erbjuda rätt produkt till rätt pris och vara den starka länken mellan matproducenterna och din inköpslista. Vi ska också vara inspiratören som på olika sätt ger dig stöd för att utveckla din verksamhet och generera merförsäljning. Säljpartner Häll & Co har funnits sedan 2006 och med vår platta organisation tar vi snabba beslut samtidigt som vi är lyhörda för marknadens trender.

Miljöpolicy

Det vi säljer påverkar miljön genom produktionen, transporter, emballage och avfall. Vi följer gällande lagstiftning samt övriga myndighetskrav som vår verksamhet berörs av. Vi vill minimera den negativa effekt vår verksamhet kan ha på miljön och därmed bidra till en hållbar utveckling. Detta ska vi uppnå genom att:
 • Kontinuerligt utbilda personalen i miljöfrågor
 • Arbeta för miljöanpassad logistik
 • Utöka ekologiska sortimentet
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer och huvudmän
 • Källsortera vårt avfall
 • Kommunicera vårt miljöarbete

Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling enligt GDPR.

 

 1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kund och leverantörsdata. I informationen refererar vi till den person vars personuppgifter kan komma att behandlas och som är vår kund, leverantör, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

 

 1. Allmänt

Säljpartner är ett säljbolag med kontor i Kista – Stockholm.

Säljpartner Häll & Co är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se http://eur-lex.europa.eu/. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all Information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).

 

Säljpartner tillämpar följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

 • Vi respekterar och visar hänsyn till de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
 • Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
 • Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
 • Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

 

 1. Vilken information samlar Säljpartner in om dig?

För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

 

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Din leveransadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina kontaktuppgifter

 

 1. När samlar Säljpartner in din information?

Säljpartner samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss för att köpa eller leverera/erbjuda en vara. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt träffar oss via besök eller på mässor. Vi kan även komma samla in dina uppgifter om du är arbetssökande eller vid övriga samarbeten som så som leverantör till oss av något slag. Information från dig samlas endast in via email,  post och  visitkortslämnande eller liknande.

När du kontaktar oss kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Säljpartners egna sälj och marknads-föringsändamål fram till dess att du eller vi avslutar samarbetet.

 

 1. Hur använder Säljpartner din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 

 • Behandla din order eller leverans
 • Hantera dina uppgifter för betalning
 • Leverera produkter
 • Skicka information om sortiment, nyheter och erbjudanden
 • Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
 • Analysera trender

 

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Insamlade personuppgifter kommer att behandlas, användas och lagras för utförandet av din order, inklusive ev. kreditupplysning av köpande företag.

 

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Då vår kund alltid är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Säljpartner kommer inte olagligen dela din information med företag som inte är våra samarbetspartner.

 

 1. Registrerades rättigheter.

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

 

 1. Länkar till andra webbsidor.

Denna Information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida. Vår webbsida kan innehåll länkar till andra webbsidor. Säljpartner är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

 

 1. Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till Säljpartner angående hur dina personuppgifter har behandlats, kan du kontakta våra dataskyddsansvarige via info@saljpartner.com

Du kan även kontakta vår dataskyddsansvarige via brev:

Skriv till: Säljpartner Häll & Co, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista.